"

November 21, 2017

Syri.net
Lexoni lajmet vetëm te Syri o milet

dhe mos e luni hiç prej venit

vetëm këtu rrenat bëhen realitet

Te Syri.zen – Syri i Peshkaqenit!


*   *   *


No comments:

Post a Comment

Eng - - - Comments that are offensive, discriminatory against race, nationality, gender, religion and/or expressed in any other unlawful grounds are strictly prohibited! Thank you!
Alb - - - Ndalohen komentet me fjalë fyese, si dhe komentet që nxitin diskriminimin e përhapjen e urrejtjes mbi baza nacionale, racore, fetare dhe mbi çfarëdo baze tjetër antiligjore. Ju faleminderit!